Polityka integracyjna Polski - konferencja Caritas

Na ile możliwe jest zastosowanie w Polsce takich dobrych praktyk, jak np. portugalski one-stop-shop? Czego możemy nauczyć się z porównań polityk integracyjnych prowadzonych w różnych państwach członkowskich UE? Jakie są wnioski z trzech lat doświadczeń wdrażania Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich? Jakie są perspektywy polskiej polityki integracji migrantów? Pod koniec sierpnia 2012 r. dyskutowano o tym w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego podczas konferencji Caritas Polska pt. „Polityka integracyjna Polski: doświadczenia i perspektywy”.

Opublikowano w numerze: 37 / Sierpień 2012