Nowa pozycja z serii IMISCOE już dostępna

W tym miesiącu warto zwrócić uwagę na nową propozycję wydawnictwa Amsterdam University Press, czyli „European Immigrations. Trends, Structures and Policy Implications” pod redakcją Marka Okólskiego. Na publikację składa się dwanaście artykułów pióra uznanych badaczy migracji z kilku europejskich ośrodków, którzy podejmują próbę rekonstrukcji procesów odpowiedzialnych za przemianę Europy w kontynent imigrantów, umiejętnie balansując pomiędzy uniwersalnymi mechanizmami a regionalną specyfiką, w tym przede wszystkim skupiając się na Europie Południowej i Wschodniej. Książka ta bez wątpienia stanowi znaczący wkład w zrozumienie dynamiki napływu imigrantów i procesów integracji na Starym Kontynencie. To „bogata mieszanka teorii i analizy empirycznej” - jak napisał w swojej recenzji Russel King.          

KM

Okólski M. (red.) (2012). European Immigrations. Trends, Structures and Policy Implications. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Opublikowano w numerze: 38 / Październik 2012