Nowości wydawnicze

Adamczyk A. (2012). Społeczno-polityczne implikacje imigracji do Polski w latach 1989-2007. Poznań: Wydawnictwo Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Bojar H. (2011). Wzory imigracji z perspektywy rodziny i ich potencjał integracyjny w kontekście polskim. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Cetin E. (2012). Managing skilled economic migration in Europe: debates and policy outcomes. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz

Departament Polityki Migracyjnej MSW (2012). Ocena skutków abolicji dla cudzoziemców z 2003 roku. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Pobierz.

Departament Polityki Migracyjnej MSW (2012). Polityka migracyjna Polski w odniesieniu do obywateli Republiki Białorusi, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Pobierz.

Dział Prasowy Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (red.) (2012). Senat na rzecz Polonii 2011-2012. Warszawa: Kancelaria Senatu RP.

Grabowska-Lusińska I. (2012). Migrantów ścieżki zawodowe bez granic. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Huddleston T. (2011). Monitoring Active Citizenship. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Husband C. (2011). British multiculturalism, social cohesion and public security. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Jabłecka B. (2012). Strukturalne i kulturowe bariery w dostępie imigrantów do służby zdrowia. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Kaźmierkiewicz P. (2011). Opportunities and barriers to socio-economic integration and participation of migrants in public life in Ukraine. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Kloc Z., Popławska A. (2012). Handel ludźmi i przestępstwa okołoprostytucyjne na szkodę małoletnich. Raport z badań aktowych. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje. Pobierz.

Kohlbacher J., Matusz Protasiewicz P. (2012). The Ethnic Economy in CEE Metropolises: A Comparison of Budapest, Prague, Tallinn and Wroclaw. „CMR Working Paper” nr 59(117). Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Pobierz

Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej (2012). Nadużywanie prawa do łączenia rodzin w Polsce. Fikcyjne małżeństwa oraz fałszywe deklaracje ojcostwa. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Pobierz.

Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej (2012). Ustalanie tożsamości cudzoziemców w celu udzielenia ochrony międzynarodowej. Analiza wyzwań i potrzeb. Wkład krajowy Polski. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Pobierz.

Królikowska J. (red.) (2012). (Złudne) obietnice wielokulturowości. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Kubiciel-Lodzińska S. (2012). Imigracja zarobkowa do województwa opolskiego: skala, warunki i perspektywy. Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.

Kubin K. (2012). Czy warszawskie lokale są otwarte dla wszystkich? Analiza przekazu medialnego dotyczącego „Nocy Testów” - testu dyskryminacyjnego w warszawskich klubach nocnych. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Kula W., Assorodobraj-Kula N., Kula M. (2012). Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1890-1891. Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW.

Kusiak J., Grubbauer M. (red.) (2012). Chasing Warsaw. Socio-Material Dynamics of Tranformation. Frankfurt/New York: Campus Verlag. 

Mycielska D., Zawadzki J. M. (2008). Druga Rzeczpospolita wobec Polonii. Warszawa: Kancelaria Senatu RP.

Polska Akcja Humanitarna (2012). Wielokulturowość na co dzień - dobre praktyki
z Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej. Warszawa: PAH. Pobierz.

Węgleński J. (2012). Imigracja a globalizacja. Przykład Stanów Zjednoczonych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Winiarczyk-Raźniak A., Raźniak P. (2012). Migracje wewnętrzne ludności w polskich obszarach metropolitalnych u progu XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Wnuk M., Ścisłowska A., Rzeplińska R. (2012). Posłowie i senatorowie o polityce wobec imigrantów. Warszawa: Stowarzyszenie 61. Pobierz.

Wysieńska K. (2012). Testy dyskryminacyjne - metoda i zastosowania. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Opublikowano w numerze: 38 / Październik 2012