Nowości wydawnicze

Antosz P., Górniak J. (2012). Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia - raport z badań sondażowych. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Pobierz.

Barciak A. (2012). Podróże i migracje w Europie Środkowej. Katowice: Studio Noa Ireneusz Olsza.
Bera R. (2011). Emigranci polscy w nowym środowisku pracy. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Buchowski M., Schmidt J. (red.) (2012). Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. „Poznańskie Studia Etnologiczne”. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.

Cieślińska B. (2012). Emigracje bliskie i dalekie. Studium współczesnych emigracji zarobkowych na przykładzie województwa podlaskiego. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (2012). Bezpieczne wyjazdy do pracy. Poradnik: co trzeba wiedzieć, żeby bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę? Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Pobierz.

Doliński W. (2012). Nowe ślady, stare drogi. Europa w pamiętnikach Polaków. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.

Główny Urząd Statystyczny (2012). Monitoring zjawisk społeczno-gospodarczych na obszarach przygranicznych. Zewnętrzna granica Unii Europejskiej na terenie Polski. Warszawa-Rzeszów: Główny Urząd Statystyczny. Pobierz

Grzymała-Moszczyńska H., Kwiatkowska A., Roszak J. (red.) (2010). Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku: analiza psychologiczno-socjologiczna. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.

Kargol A., Masiarz W. (2011). Nietypowe migracje Polaków w XIX-XXI wieku. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM.

Klaus W., Rusiłowicz K. (red.) (2012). Migracja to nie zbrodnia. Raport z monitoringu strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Pobierz.

Kłonczyński A. (2012). My w Szwecji nie porastamy mchem… Emigranci z Polski w Szwecji w latach 1945-1980. Gdańsk, Sopot: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Kosińska A., Wojtasik P. (red.) (2012). Dobrowolny powrót jako priorytet polityki powrotowej Unii Europejskiej. Lublin: Fundacja Instytut na Rzecz Państwa Prawa.

Kubiciel S. (2012). The Wage-Earning Immigration Into Opole Province. The Scale, Conditions and Prospects. Opole: Politechnika Opolska.

Lasocik Z., Wieczorek Ł. (2010). Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce. Raport z badań. Warszawa: Ośrodek Badań Handlu Ludźmi, IPSiR, Uniwersytet Warszawski. Pobierz.  

Lis M. (2012). Sytuacja migrantów w na rynku pracy w Belgii. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.  

Młyński J., Szewczyk W. (2012). Rodzina wobec dylematów migracji zarobkowej: badania i analizy. Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II.

Nowicka E., Bilewicz A. (2012). Pamięć utraconych ojczyzn. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Tarka K. (2012). Emigranci na celowniku. Władze Polski Ludowej wobec wychodźstwa. Łomianki: Wydawnictwo LTW.

Termiński B. (2011). Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących: geneza, instytucje, oddziaływanie. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Zientara P. (2012). Międzynarodowe migracje o charakterze ekonomicznym: przyczyny, mechanizmy, konsekwencje. Gdańsk, Sopot: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Opublikowano w numerze: 39 / Grudzień 2012