„Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny” 2/2012

Wieruszewska M., Dzieło „Chłop Polski w Europie i Ameryce”, czyli o pożytkach z czytania klasyków

Budakowska E., Ewolucja paradygmatów a wyjaśnianie procesów mobilizacji etnicznej poimigracyjnych pokoleń

Bukraba-Rylska I., Polskie migrowanie w perspektywie długiego trwania i rozległej przestrzeni
Kaleciak E., Badania migracji zagranicznych z polskiej wsi wczoraj i dziś

Grabowska-Lusińska I., Jaźwińska E., Mobilność przestrzenna, społeczna i kariery zawodowe migrantów: cele, problemy i podejścia badawcze

Kupiszewska D., Kupiszewski M., Długoterminowe regionalne konsekwencje migracji w Europie - metoda oceny i wybrane wyniki

Malinowski Rubio M. P., Dyskurs polityczny wokół imigracji w Polsce

Pawlak M., Asymetrie i klisze pojęciowe w analizach uchodźstwa
w Polsce

Radomska M., Political science and migration policy: The analysis of policy change

Lesińska M., Migracje w analizie politologicznej - niewykorzystany potencjał

Opublikowano w numerze: 40 / Luty 2013