International Migration Outlook 2013

Publikacja „International Migration Outlook 2013” - jak co roku - zawiera dane dotyczące zasobów i przepływów migracyjnych, informacje na temat zmian w polityce migracyjnej, a także na temat aktywności na rynku pracy i integracji migrantów w krajach OECD. Tegoroczna edycja raportu została poszerzona o analizy wpływu imigracji na sferę fiskalną krajów przyjmujących oraz o raport dotyczący dyskryminacji migrantów w państwach docelowych.

OECD (2013). International Migration Outlook 2013. Paris: OECD Publishing.

 

Opublikowano w numerze: 42 / Czerwiec 2013