O repatriacji wczoraj i dziś

Repatriantowi „marzycielowi”, „pracownikowi”, „niezdecydowanemu”, a może „kontestatorowi” - któremu z nich najłatwiej przystosować się do życia w Polsce? Jakie problemy tożsamościowe mają młodzi przesiedleńcy z Kazachstanu studiujący w historycznej ojczyźnie? Dlaczego polski system repatriacyjny się nie sprawdził i jak można go naprawić? Te i wiele innych interesujących zagadnień podjęto w pracy zbiorowej poświęconej repatriantom wydanej w serii „Studia BAS”.


Hut P., Żołądek Ł. (red.) (2013). Repatrianci i polityka repatriacyjna. Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Opublikowano w numerze: 42 / Czerwiec 2013