Prawo pobytu na sprzedaż?

24 maja br. hiszpański rząd przyjął projekt ustawy o pomocy przedsiębiorcom i ich umiędzynarodowieniu (Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización), która przewiduje ułatwienie uzyskania prawa pobytu cudzoziemcom, którzy zainwestują w Hiszpanii swoje pieniądze. Ustawa jest odpowiedzią na kryzys ekonomiczny, w którym pogrążony jest kraj.

Według założeń projektu  osoby, które dołożą co najmniej 2 mln euro do spłaty hiszpańskiego długu publicznego, będą miały łatwiejszy niż dotychczas dostęp do zezwolenia na pobyt w Hiszpanii. W projekcie nie doprecyzowano, czy cudzoziemcom będzie przyznawane prawo pobytu stałego lub czasowego ani na czym nowe procedury miałyby polegać. Zapisano jedynie, że takim osobom zezwolenie byłoby przyznawane „łatwiej i sprawniej”. Również zakup domu w Hiszpanii może być drogą do łatwiejszego uzyskania zezwolenia. W grę wchodzić będą nieruchomości za minimum 500 tys. euro. „Najtaniej” dostęp do zezwolenia będą mogli uzyskać wysoko wykwalifikowani specjaliści. W projekcie ustawy przewidziano, że prawo pobytu będzie przyznawane twórcom innowacyjnych przedsięwzięć o szczególnym charakterze ekonomicznym, tj. takich, które przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy.

W zamierzeniu prawodawców ustawa ma przyciągnąć do Hiszpanii przede wszystkim inwestorów rosyjskich, chińskich i arabskich. Prawo pobytu w Hiszpanii umożliwi im podróżowanie po innych krajach obszaru Schengen.

Hiszpanie krytycznie odnoszą się do projektu ustawy o pomocy przedsiębiorcom, argumentując, że dzieli ona cudzoziemców na lepszych i gorszych, według kryterium zamożności. Opozycja związana z partią socjalistyczną (PSOE) protestuje przeciwko utowarowieniu prawa pobytu.

Niezależnie od oceny projektu ustawy warto wspomnieć, że podobne rozwiązanie już w Hiszpanii istnieje. Obywatel kraju nienależącego do UE ma prawo wystąpić o zezwolenie na zamieszkanie na czas określony, jeśli wykaże, że ma (np. w kraju pochodzenia) miesięczne dochody w wysokości minimum 2 100 euro. Co więcej, Hiszpania nie jest pierwszym krajem wprowadzającym takie regulacje. Od zeszłego roku w Portugalii prawo pobytu przysługuje osobom, które zakupiły nieruchomość za minimum 400 tys. euro, a w Irlandii - 500 tys. euro. Na Węgrzech zezwolenie na osiedlenie się otrzymują obywatele państw trzecich, którzy nabywają dom za co najmniej 250 tys. euro. Ze względu na wysokie finansowe wymagania określone w projekcie hiszpańskiej ustawy możemy się jednak spodziewać, iż liczba wniosków o przyznanie prawa pobytu gwałtownie nie wzrośnie.        

AR

Opublikowano w numerze: 42 / Czerwiec 2013 | Kategoria: Migracje w UE i na świecie