Uczyć się na błędach

Jubileusz 20-lecia Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego świętowany jest przez cały rok 2013 poprzez cykl seminariów naukowych poświęconych najważniejszym zagadnieniom dotyczącym migracji w Polsce. Trzecie z tego cyklu spotkanie, które odbyło się 27 maja br., dotyczyło polityki migracyjnej Polski - tematu niezwykle aktualnego i, wraz ze stopniowym wzrostem imigracji, coraz istotniejszego.

W połowie 2012 r. rząd przyjął dokument „Polityka migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania”, oceniony przez dr. Macieja Duszczyka, gospodarza majowego seminarium, na „czwórkę z plusem” („BM” nr 37, s. 1). Jak wygląda ocena polityki migracyjnej Polski rok później, już po przyjęciu projektu nowej ustawy o cudzoziemcach? Jaka jest rola państwa w jej kreowaniu? Jak ocena ta wygląda z perspektywy pracodawców? Na te, m.in., tematy rozmawiali podczas seminarium zaproszeni paneliści, czyli prof. Marek Góra (SGH), prof. Eugeniusz Kwiatkowski (UŁ), prof. Sławomir Łodziński (Instytut Socjologii UW), Michał Rybak (członek zarządu LuxMed), prof. Małgorzata Szylko-Skoczny (Instytut Polityki Społecznej UW). Nad całością czuwał dr Maciej Duszczyk (Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Instytut Polityki Społecznej UW), autor książki „Polska polityka imigracyjna a rynek pracy” wydanej w 2012 r., która była inspiracją do dyskusji, oraz Andrzej Stankiewicz z „Rzeczpospolitej”, moderator debaty.

Mimo okazałych, ale niespecjalnie wygodnych, krzeseł w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, gdzie odbywało się seminarium, dyskusja była żywa i wciągająca. Zwłaszcza że wydaje się, iż w polityce migracyjnej Polski jest jeszcze wiele do zrobienia, a w tym temacie - jak powiedział dr Duszczyk - brakuje dobrych praktyk, z których można by czerpać. Są tylko złe praktyki, na bazie których jednak można i powinno się uczyć.                              

MP

Więcej informacji oraz zapis audio seminarium na stronie OBM UW: www.migracje.uw.edu.pl/news/2118/.

Opublikowano w numerze: 42 / Czerwiec 2013 | Kategoria: Imigranci w Polsce