Obywatelstwo w procesie zmian

W książce autorka podejmuje analizę złożonego procesu zmian, jakim podlega instytucja obywatelstwa we współczesnej Europie. Przedstawia czynniki go wywołujące, do których zalicza m.in. masowe migracje, rozwój międzynarodowych regulacji z zakresu praw człowieka oraz powstanie Unii Europejskiej. Autorka omawia prawo polskie, w tym ustawę o obywatelstwie z 2009 r. na tle ustawodawstwa w innych krajach europejskich. Monografia zawiera ponadto szczegółową prezentację takich zagadnień jak: sposoby nabywania i utraty obywatelstwa, wielokrotne obywatelstwo, międzynarodowe standardy w zakresie obywatelstwa, obywatelstwo Unii Europejskiej, problematyka quasi-obywateli. 

Pudzianowska D. (2013). Obywatelstwo w procesie zmian. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Opublikowano w numerze: 43 / Sierpień 2013