Polacy dyskryminowani w Holandii

Według Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) imigranci z Polski stali się nowym obiektem dyskryminacji w Holandii. Z raportu przygotowanego przez Komisję wynika, że Polacy, wraz z imigrantami z krajów niezachodnich, są grupą najbardziej narażoną na wykluczenie społeczne w tym kraju. Polscy imigranci, którzy znajdują zatrudnienie za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej w sektorach takich jak rolnictwo, budownictwo, przemysł oraz przetwórstwo ryb i mięsa, podlegają innym zasadom i traktowaniu niż osoby przebywające w Holandii na stałe. Pracownikom tymczasowym oferowane są kontrakty all-inclusive obejmujące oprócz pracy także transport i zakwaterowanie. Kontrakty te w praktyce uzależniają polskich pracowników od ich pracodawców i sprzyjają wykorzystywaniu.

Autorzy raportu twierdzą, że segregacja mieszkaniowa, która do niedawna dotyczyła głównie imigrantów z krajów niezachodnich, zaczęła dotykać także imigrantów z Polski i innych nowych państw członkowskich UE. Pracownicy tymczasowi często lokowani są w opuszczonych budynkach z nieodpowiednimi warunkami sanitarnymi, poza dzielnicami mieszkaniowymi. Ponadto, imigrantom z Polski nierzadko odmawia się dostępu do instytucji finansowych, np. otwarcia konta w banku czy wzięcia kredytu hipotecznego.

Osiedlanie się pracowników z nowych państw członkowskich było przedstawiane przez holenderskich polityków i holenderskie media jako zagrożenie dla społeczeństwa holenderskiego. Polskich imigrantów oskarżano o przyczynienie się do wzrostu przestępczości w Holandii, pijaństwo, wykorzystywanie państwa dobrobytu i zajmowanie miejsc pracy. W 2011 r. członkowie Partii Wolności proponowali, aby deportować z Holandii polskich, bułgarskich i rumuńskich imigrantów bez pracy. Autorzy raportu podkreślają, że przedstawianie Polaków w mediach w niekorzystnym świetle przyczynia się do tworzenia negatywnych stereotypów i utrudnia walkę z dyskryminacją.

Warto zaznaczyć, że raport ECRI wskazuje na konkretne przypadki dyskryminacyjnego traktowania polskich pracowników tymczasowych. Otwarta pozostaje kwestia, czy dyskryminacja Polaków w Holandii ma charakter uniwersalny, czy dotyczy tylko wybranych grup imigrantów o niskim kapitale kulturowym i jest związana z ksenofobicznymi postawami pracodawców.

Polacy uzyskali pełny dostęp do holenderskiego rynku pracy w 2007 r. Liczbę polskich imigrantów pozostających w Holandii powyżej czterech miesięcy szacuje się obecnie na 160 tys.          

AW

Opublikowano w numerze: 44 / Październik 2013 | Kategoria: Migracje w UE i na świecie