Zatrudnienie różnorodne

4 marca br. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy rozszerzająca zakres wyjątków, kiedy dopuszczalna jest praca w niedziele i święta. Zgodnie z dodanym do art. 15110 pkt. 11 lit. a. Kodeksu pracy, dozwolone jest świadczenie usług przy wykorzystaniu drogi elektronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych, jeżeli są one odbierane poza terytorium RP, a dni, w których praca jest wykonywana, są dla odbiorcy dniami pracy. Nowelizacja obejmuje również osoby zapewniające możliwość świadczenia takich usług, czyli np. personel administracyjny (art. 15110 pkt. 11 lit. b. K.p.).

Potrzeba uchwalenia takich przepisów wynika z różnic w kalendarzu świąt i dni wolnych w różnych kręgach kulturowych. Dla przykladu, w krajach Bliskiego Wschodu tydzień pracy rozpoczyna się w niedzielę, a kończy w czwartek.           

     KM

* „Rzeczpospolita”.

Opublikowano w numerze: 46 / Luty 2014 | Kategoria: Imigranci w Polsce