Dezinformacja, za którą płacą dzieci

W okresie od października 2013 r. do czerwca 2014 r. zatrzymano aż 57 tys. dzieci próbujących samodzielnie przekroczyć meksykańsko-amerykańską granicę. W analogicznym okresie rok wcześniej liczba ta wyniosła ponad dwukrotnie mniej - 27 tys. (www.cbp.gov).

Dzieci zatrzymane  w ww. okresie w USA to obywatele Hondurasu (ponad 16 tys.), Gwatemali (ponad 14 tys.), Salwadoru (ponad 13 tys.) i Meksyku (ponad 12 tys.). Przyczyną tak licznej imigracji do USA osób niepełnoletnich jest prawdopodobnie dezinformacja w krajach Ameryki Środkowej. Wniosek ten pochodzi z raportu El Paso Intelligence Center (EPIC), jednostki prowadzonej przez dwie amerykańskie agencje rządowe - Drug Enforcement Administration (DEA) i Customs and Border Protection (CBP). Autorzy dokumentu stwierdzają, że głównym czynnikiem sprawczym było rozprzestrzenienie się, zarówno pocztą pantoflową, jak i poprzez lokalne media informacji, jakoby Stany Zjednoczone legalizowały pobyt małoletnich cudzoziemców zatrzymanych bez wymaganych dokumentów na terytorium USA w oparciu o Deferred Action for Childhood Arrivals Act (DACA). Co więcej, z wywiadów przeprowadzonych przez EPIC z zatrzymanymi migrantami wynikało, że byli oni przekonani o zamiarze wstrzymania przez USA wspomnianych procedur legalizacyjnych od lipca 2014 r., co zmotywowało wiele rodzin do wysłania dzieci do Stanów Zjednoczonych właśnie w ostatnich miesiącach poprzedzających tę datę.

Niewielu migrantów zdaje sobie sprawę, że DACA jest aktem prawnym dotyczącym dzieci, które przybyły do USA przed 2007 r. i że „permesos” - pozwolenia na pobyt często wydawane zatrzymanym cudzoziemcom - są dokumentami zezwalającymi na przebywanie na terytorium USA tylko do czasu rozpoczęcia postępowania deportacyjnego. Rząd Stanów Zjednoczonych zaplanował kampanię informacyjną w krajach Ameryki Środkowej, aby dostarczyć rzetelnej wiedzy na temat możliwości imigracji do USA. Nie sposób jednak sprostować plotkę tak szybko, jak ona powstała. Przewiduje się, że do końca roku liczba małoletnich cudzoziemców próbujących nielegalnie przekroczyć meksykańsko-amerykań-ską granicę sięgnie 90 tys.                                        

                   JN

Źródła: Raport EPIC, ustawa DACA, Al Jazeera America, CBP, Wall Street Journal.

Opublikowano w numerze: 48 / Czerwiec 2014 | Kategoria: Migracje w UE i na świecie