Konferencje w Polsce

Jawor k. Bielska-Białej, 26-28.09.2014 r.: „Mobility of Doctors and Health Care Professionals in Europe - Past and Present”. Organizator: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Komitet Zjazdu Lekarzy Absolwentów Śląskiej Akademii Medycznej Rocznik ’74.

Warszawa, 1.10.2014 r.: „Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna”. Organizatorzy: Rządowa Rada Ludnościowa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Warszawa, 9-10.10.2014 r.: „Gender - Equality: Policy, Research, Society. Polish and Norwegian Studies on Gender Equality: Work-Life Balance, Quality of Life, Universities, Migration, Innovativeness”. Organizator: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Łódź, 21-22.10.2014 r.: „From Immigrants to Citizens? Middle Eastern Christian Identities in Europe”. Organizator: Uniwersytet Łódzki (Projekt „Defining and Identifying Middle Eastern Christian Communities in Europe”).

Warszawa, 24-26.10.2014 r.: „New Era of Expat”. Organizator: Sitar Polska.

Warszawa, 7-8.11.2014 r.: „Kongres Polonii Kanadyjskiej - 70 lat w służbie Narodowi, Ojczyźnie i Polonii”. Organizator: Światowa Rada Badań nad Polonią, Instytut Nauk Historycznych Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kongres Polonii Kanadyjskiej, Kanadyjsko-Polski Instytut Badawczy.

Kraków, 17-18.11.2014 r.: „Komunikacja międzykulturowa”. Organizator: Katedra Socjologii Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Poznań, 20-21.11.2014 r.: „Wschodnie i zachodnie emigracyjne szlaki Polaków. Ślady polonijnej obecności w kulturach świata - dziedzictwo duchowe: kulturowe i cywilizacyjne”. Organizator: Instytut Wschodni Wydziału Historycznego UAM.

Opublikowano w numerze: 48 / Czerwiec 2014