Mam prawo

„Mam prawo” to projekt mający na celu poprawę znajomości przez cudzoziemców w Polsce oraz na Białorusi i Ukrainie przysługujących im praw w różnych obszarach życia. Koordynatorami projektu są Instytut Allerhanda i Białoruski Komitet Helsiński. Więcej.

Opublikowano w numerze: 48 / Czerwiec 2014