Trzy kroki do skutecznej reformy imigracyjnej

Reforma imigracyjna zainicjowana przez tzw. Gang Ośmiu* z amerykańskiego Senatu w swojej pierwotnej wersji zakładała 8-miliardowy budżet na ochronę granic. W wyniku debaty politycznej został on zwiększony do ponad 44 mld dolarów (90 proc. całego budżetu na reformę). Mimo uzyskania poparcia w Senacie w czerwcu 2013 r., propozycja do dzisiaj nie doczekała się rozpatrzenia w Izbie Reprezentantów. Nad tym stanem ubolewa prof. Rey Koslowski, amerykański politolog, który na początku lipca 2014 r. wygłosił gościnny wykład na Uniwersytecie Warszawskim.

Według prof. Koslowskiego ochrona granic, choć ważna, jest tylko jednym z trzech kluczowych elementów efektywnego pakietu reform. Towarzyszyć jej powinien program legalizacji pobytu i zatrudnienia dla imigrantów nielegalnie przebywających lub pracujących w USA oraz program pracy tymczasowej ułatwiający imigrantom legalny wjazd i zatrudnienie na terenie Stanów Zjednoczonych. Dopiero wdrożenie wszystkich trzech elementów, jak twierdzi prof. Koslowski, spowoduje przejęcie przez władze federalne realnej kontroli nad imigracją do USA.

Wbrew temu, co podpowiada intuicja, migracji nie powstrzyma większa ochrona granic. Ograniczenia w przemieszczaniu się ludzi między państwami prędzej wygenerują dwa negatywne skutki uboczne. Po pierwsze, spowodują, że osoby, które chcą migrować, będą to robiły coraz bardziej ryzykownymi kanałami. Po drugie, przyczynią się do tego, że osoby, które przebywają w kraju docelowym, nie będą chciały wrócić do kraju pochodzenia w obawie przed trudnościami z ponownym wjazdem do kraju docelowego.

Kontrola granic nie powinna mieć wagi, jaką przypisują jej amerykańscy politycy, także ze względu na to, że dotyczy ona migracji tylko w jednym momencie - przekroczenia granicy pomiędzy jednym państwem a drugim. Prof. Koslowski upatruje szansy na skuteczniejszą kontrolę imigracji w inspekcjach miejsc pracy i wysokich sankcjach dla pracodawców zatrudniających imigrantów nielegalnie. Kluczem do jego rozumowania jest rzadko dostrzegany fakt, że migracja to nie zdarzenie, lecz proces.               

JN

* Gang of Eights - Grupa czterech republikańskich i czterech demokratycznych senatorów, która stworzyła w 2013 r. pierwszą wersję tzw. immigration bill.

Opublikowano w numerze: 48 / Czerwiec 2014 | Kategoria: Migracje w UE i na świecie