Wydanie specjalne CEEMR o migrantach z Ukrainy

Dostępny jest już najnowszy numer „Central and Eastern European Migration Review” (CEEMR) w całości poświęcony migracjom z Ukrainy i sy-tuacji ukraińskich emigrantów w Europie. Autorzy artykułów skupili się w szczególności na takich zagadnieniach jak polityka emigracyjna Ukrainy, praktyki migracyjne w regionie przygranicznym, różnorodne aspekty migracji i inte-gracji Ukraińców w Polsce, Czechach, Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech. Ufamy, że numer ten spotka się z Państwa zainteresowaniem i będzie ciekawą lekturą! Link do numeru: ceemr.uw.
edu.pl/issues/vol-3-no-1-june-2014
.

Opublikowano w numerze: 48 / Czerwiec 2014