IV Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych

Forum odbyło się w dniach 14-17 maja 2015 r. we Wrocławiu. Koncentrowało się ono na aktualnych problemach i wyzwaniach dotyczących integracji migrantów i migrantek, wynikających z obecnej sytuacji międzynarodowej - konfliktu zbrojnego na Ukrainie i wzrastającej islamofobii związanej m.in. z atakami terrorystycznymi we Francji. Omówione zostały też zagadnienia wymagające międzymiastowego i międzysektorowego dialogu oraz wzmocnienia współpracy, zwłaszcza w kontekście Wrocławia, miasta-gospodarza.

Opublikowano w numerze: 51 / Czerwiec 2015