Niewykorzystany potencjał?

20 kwietnia odbyła się organizowana przez „Biuletyn Migracyjny” oraz Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” debata pt. „Polacy za granicą - niewykorzystany potencjał? O polityce wobec polskiej diaspory”. Magdalena Lesińska z OBM UW, Magdalena Mazur ze Stowarzyszenia Szkoła Liderów oraz Wojciech Tyciński z MSZ dyskutowali na temat sytuacji Polaków za granicami i polityki państwa polskiego wobec polskich społeczności.

Opublikowano w numerze: 51 / Czerwiec 2015