Raport HFPCz na temat efektów programu regularyzcyjnego

26 marca 2015 r. odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawiono wyniki badania dotyczącego programu regularyzacyjnego oraz raport pt. „Wychodząc z cienia. Badanie prawnych, politycznych i społecznych konsekwencji programu regularyzacyjnego 2012”. Głównym celem publikacji była ocena wdrożenia ustawy regularyzacyjnej przez polskie organy administracyjne i poznanie doświadczeń cudzoziemców, którzy uregulowali swój pobyt w Polsce. Więcej.

Opublikowano w numerze: 51 / Czerwiec 2015