Nowy portal informacyjny

Administracja publiczna przygotowała portal „Obywatel”, na którym opisano ponad 100 usług świadczonych przez administrację publiczną, m.in. dotyczących dokumentów i danych osobowych, edukacji, wyjazdów za granicę, zaświadczeń i odpisów, pracy, biznesu, podatków. Na stronie dostępne są numery telefonów do poszczególnych ministerstw. Z danych tych można skorzystać w razie trudności z załatwieniem konkretnej sprawy. Choć serwis zawiera informacje także dla cudzoziemców, dostępny jest tylko w języku polskim.

Opublikowano w numerze: 52 / Wrzesień 2015