Seminarium „Piesze przejścia graniczne 2016”

27 sierpnia br. w godz. 13:00-15:00 w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego przy ul. Sapieżyńskiej 10a w Warszawie odbyło się spotkanie, którego celem była dyskusja nad możliwościami tworzenia pieszych przejść granicznych i uruchamiania ciągów pieszo-rowerowych na istniejących przejściach drogowych na wschodniej granicy RP, w szczególności na jej odcinku ukraińskim.

Opublikowano w numerze: 52 / Wrzesień 2015