Archiwum (e)migracyjne

„Na tej wyspie, jak między snami, kręcę się wolno, jestem podwójna” - tak o swoim emigracyjnym doświadczeniu pisała w jednym z wierszy Wioletta Grzegorzewska, wielokrotnie nagradzana polska poetka mieszkająca na wyspie Wight. Migranci bowiem to nie tylko polscy hydraulicy czy pomoce domowe w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Emigracyjny los jest też doświadczeniem wielu artystów, w tym poetów i pisarzy.

I właśnie im poświęcone jest Archiwum wirtualne stworzone w ramach międzynarodowego przedsięwzięcia realizowanego dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Nauki. Jednym z głównych założeń projektu było prześledzenie wpływu, jaki doświadczenie migracyjne wywarło na twórczość pisarzy, a także zbadanie, czy doświadczenie to znalazło wyraz w powstającej na Wyspach literaturze i sztuce. Odpowiedź na powyższe pytania znaleźć można w archiwum składającym się z następujących części: „Literatura”, „Kultura” oraz „Teksty krytyczne”.

W sekcji poświęconej literaturze znajduje się bibliografia polskich, brytyjskich oraz irlandzkich utworów wydanych po 2004 r. i nawiązujących do tematu migracji Polaków, profile pisarzy, a także spis polskich grup literackich i wydawnictw, które działają na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii. W części kulturoznawczej prezentowane są filmy i sztuki teatralne przedstawiające losy Polaków na Wyspach. Natomiast sekcja „Teksty krytyczne” zawiera publikacje akademickie, które dotyczą wpływu poakcesyjnych migracji Polaków na literaturę i kulturę w Polsce, Irlandii oraz Wielkiej Brytanii.

Głównym celem archiwum jest dostarczenie materiału badawczego dla naukowców, którzy zajmują się migracjami w wymiarach politycznym, socjologicznym, kulturoznawczym czy literaturoznawczym.            

    JK

„Projekt Polska literatura (e)migracyjna w Irlandii i Wielkiej Brytanii po roku 2004” (DEC-2011/01/B/HS2/05120), realizowany na Uniwersytecie Łódzkim od 2011 r. dzięki dofinansowaniu z Naro-dowego Centrum Nauki.

Opublikowano w numerze: 54 / Czerwiec 2016 | Kategoria: Migracje w UE i na świecie