Konferencja Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji

W dniach 17-18 grudnia 2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja organizowana przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców. Jej celem była wymiana doświadczeń w zakresie realizacji systemowych działań na rzecz integracji migrantów w różnych miastach Polski i dyskusja na temat bieżących wyzwań. Podczas spotkania został zaprezentowany raport „World Migration Report - 2015. Migrants and Cities: New Partnership to Manage Mobility”.

Opublikowano w numerze: 54 / Czerwiec 2016