Nowy międzyresortowy Zespół

Od 27 lutego 2016 r. działa nowy międzyresortowy Zespół do spraw zapewnienia bezpieczeństwa w procesie przesiedleń i relokacji cudzoziemców. Do zadań Zespołu należy m.in. opracowywanie: procedur w zakresie rozpatrywania wniosków w procesie przyjmowania i pobytu cudzoziemców objętych programem przesiedleń i relokacji, ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności mogących wskazywać na zagrożenie dla obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego Polski czy mechanizmów monitorowania procesów przesiedleń i relokacji. Więcej.

Opublikowano w numerze: 54 / Czerwiec 2016