Zmiany organizacyjne w MSWiA

Od 9 kwietnia br. w MSWiA zamiast dotychczasowego Departamentu Polityki Migracyjnej funkcjonuje Departament Analiz i Polityki Migracyjnej, a Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich przekształcony został w Departament Spraw Międzynarodowych, który zajmuje się również zadaniami z zakresu międzynarodowej polityki migracyjnej. Ponadto został utworzony Departament Polityki Granicznej i Funduszy Europejskich. Sekretarzem Stanu w MSWiA odpowiedzialnym za kwestie polityki migracyjnej został  Jakub Skiba (na zdjęciu obok).Więcej.

Opublikowano w numerze: 54 / Czerwiec 2016