Znaniecki i migracje

Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego planuje wydać pod koniec 2016 r. książkę poświęconą wykorzystaniu myśli F. Znanieckiego w badaniach nad migracjami. Książka zostanie opublikowana w wersji papierowej i elektronicznej w ję-zyku angielskim. Rozdziały w książce będą dotyczyć m.in.: recepcji i nawiązań do myśli Znanieckiego w badaniach migracyjnych, wybranych zagadnień teoretycznych i metodologicznych obecnych w jego pracach oraz możliwości wykorzystania dorobku Znanieckiego we współczesnych badaniach migracyjnych. Do 20 czerwca 2016 r. przyjmowane są propozycje tytułów rozdziałów wraz z abstraktami, a do 20 września - pełne teksty. Szczegóły dostępne są na stronie Fundacji.

Opublikowano w numerze: 54 / Czerwiec 2016