„Niebieska Linia” dla cudzoziemców

„Niebieska Linia” prowadzona przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działa teraz  nie tylko po polsku. Porady i wsparcie w języku rosyjskim można uzyskać we wtorek,
a po angielsku w każdy poniedziałek. Więcej.

Opublikowano w numerze: 55 / Grudzień 2016