„Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”

Zakończył się etap konsultacji społecznych rządowego dokumentu pt.: „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, przygotowywanego przez Ministerstwo Rozwoju. W dokumencie znalazło się wiele odniesień do założeń projektowanej nowej polityki migracyjnej. Mowa o nich zarówno w kontekście zmian demograficznych, rynku pracy, systemu kształcenia, systemu opieki zdrowotnej, jak i bezpieczeństwa narodowego. Więcej.

Opublikowano w numerze: 55 / Grudzień 2016