Rozmiar i kierunki czasowej emigracji z Polski

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na portalu GUS, w 2015 r. czasowo (tj. minimum trzy miesiące i przy zachowaniu stałego zameldowania w Polsce) poza granicami przebywało 2,4 mln osób. Jest to najwyższa liczba w ciągu 11 lat obserwacji i równocześnie kontynuacja rosnącego trendu, utrzymującego się od 2011 r. Około 87 proc. (2,1 mln) z tych osób nie opuściło Europy, a 83 proc. (blisko 2 mln) - Unii Europejskiej. Oznacza to dalszy wzrost tych udziałów od 2012 r., kiedy wynosiły one odpowiednio 85 proc. i 81 proc. A zatem, coraz większe znaczenie mają migracje do innych krajów europejskich, a tracą na znaczeniu migracje poza Europę. Podział wszystkich polskich emigrantów czasowych między kraje UE w 2015 r. kształtował się następująco: 36 proc. (720 tys.) przebywało w Wielkiej Brytanii, 33 proc. - w Niemczech (655 tys.), a na Włochy, Irlandię i Holandię przypadało po ok. 5 proc. (100 tys.) (zob. Wykres 1). W wypadku większości krajów zaobserwować można długoterminowy wzrost liczby osób przebywających w nich czasowo. Wyjątkiem jest jednak Irlandia (spadek o 89 tys. względem 2007 r.), Hiszpania (spadek o 50 tys. względem 2007 r.) i Grecja (spadek o 12 tys. względem 2007 r.). Największa zmiana względem ostatniego roku wystąpiła w Grecji (-11 proc.) i Danii (7 proc.).       

Wykres 1. Główne kraje emigracji czasowej z Polski w 2015 r.


Źródło: GUS (2016).

  IJa

Opublikowano w numerze: 55 / Grudzień 2016 | Kategoria: Migracje w UE i na świecie