Zespół w MSWiA stworzy nową politykę migracyjną

Zarządzeniem z dnia 12 grudnia 2016 r. minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak powołał wewnątrzresortowy Zespół do spraw przygotowania nowego dokumentu „Polityka migracyjna Polski”. Oprócz dyrektorów departamentów w MSWiA w jego skład wejdą Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej oraz Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Opublikowano w numerze: 55 / Grudzień 2016