„Złote Wachlarze” rozdane

Statuetki otrzymali: Agnieszka Kosowicz, Prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne (kategoria „Osoba”) oraz Urząd Miejski w Gdańsku (kategoria „Instytucja”), który otrzymał także Nagrodę Publiczności. Zwycięzcom gratulujemy!

Opublikowano w numerze: 56 / Marzec 2017