Konferencje migracyjne w Polsce

1. 5.04.2017 r., Warszawa: „Migracje, uchodźstwo i azyl w Europie - wczoraj, dziś, jutro” . Organizator: SGH w Warszawie.

2. 10.04.2017 r., Warszawa: „Czy cudzoziemcy i ich przestępczość stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa w Polsce?”. Organizatorzy: Instytut Nauk Prawnych PAN, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

3. 9-10.06.2017 r., Warszawa: „Rola wychodźstwa polskiego w kształtowaniu świadomości narodowej młodego pokolenia Polaków na emigracji i w krajach byłego ZSRS”. Organizatorzy: Światowa Rada Badań nad Polonią, Instytut Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 marca 2017 r.  Więcej.

4. 14-15.09,2017 r., Lublin: VI doroczna konferencja badaczy migracji „Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka”. Organizatorzy: Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski. Informacje organizacyjne wkrótce będą dostępne m.in. na stronie internetowej KBnM PAN.

5. 26-28.09.2017 r., Szczecin: II Ogólnopolski Kongres Europeistyki. Organizatorzy:  Instytut Politologii i Europeistyki US, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich, Instytut Europeistyki UW, Instytut Europeistyki UJ, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, Centrum Europejskie UW, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Centre of Excellence at Warsaw School of Economics. Zgłoszenia są przyjmowane do 15 maja 2017 r. Więcej.

Opublikowano w numerze: 56 / Marzec 2017