List wiceministra pracy w sprawie zatrudnienia cudzoziemców

Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystosował do partnerów społecznych i lokalnych urzędów pracy list, w którym wyraził zaniepokojenie zbyt dużą liczbą umów o dzieło jako podstawy zatrudnienia cudzoziemców, czyli umów, od których nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Z danych MRPiPS wynika, że 32 proc. zarejestrowanych w 2016 r. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi dotyczyło właśnie umowy o dzieło. Więcej.

Opublikowano w numerze: 56 / Marzec 2017