Negatywny obraz muzułmanów w polskiej prasie

Na początku lutego 2017 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) odbyło się spotkanie z udziałem dziennikarzy, przedstawicieli społeczności muzułmańskiej w Polsce oraz reprezentantów OBWE poświęcone dyskusji na temat wizerunku medialnego  w Polsce. Podstawą dyskusji był przygotowany na zlecenie RPO przez „Kulturę Liberalną” (w ramach projektu „Obserwatorium debaty publicznej”) raport pt. „Negatywny obraz muzułmanów w polskiej prasie”, zawierający analizę publikacji prasowych z ostatniego roku dotyczących muzułmanów. Więcej.

Opublikowano w numerze: 56 / Marzec 2017