Nowości wydawnicze

Duszczyk M., Matuszczyk K. (2016). The Beginning of the End. Will the Migrants Cause the EU to Collapse? Warszawa: Central and Eastern Europe Development Institute. Pobierz.

Fedyuk O., Kindler M. (red.) (2016). Ukrainian Migration to the European Union. Lessons from Migration Studies. Springer International Publishing. Pobierz.

Gagat-Matuła A. (2016). Funkcjonowanie systemu rodziny czasowo niepełnej z powodu migracji w percepcji młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Górak-Sosnowska K., Łazor J. (red.) (2016). Polityka migracyjna: historia i współczesne wyzwania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Grabowska-Lusińska I. (2016). Movers and Stayers: Social Mobility, Migration and Skills. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.

Hrynkiewicz J., Potrykowska A. (red.) (2016). Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludnościowej Polski. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, Główny Urząd Statystyczny. Pobierz.

Jomma F., Linka A. (red.) (2016). Polska i Europa wobec kryzysu imigracyjnego. W poszukiwaniu złotego środka. Szczecin: Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina i Regionu, Uniwersytet Szczeciński. Pobierz.

Kawczyńska-Butrym Z., Bielecka-Prus J., Czapka E., Butrym M. (2016). Report of the Project POLFAMIGRA Polish Female Migrants and Their Families - A Study of Care-Deficit. Lublin: Wydawnictwo Polihymnia.

Kawczyńska-Butrym Z., Czapka E. (red.) (2016). Opieka nad dziećmi i starszymi rodzicami w rodzinach migrujących kobiet. Lublin: Wydawnictwo Polihymnia.

Klaver J., Piłat A., Potkańska D., Sitko A. (2016). Local Responses to the Refugee Crisis. Reception and Integration. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Korczyński T. (2016). Obcy w labiryncie kultur. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne.

Krzysztofik E., Pal R. M. (red.) (2016). Prawno-historyczne uwarunkowania migracji Polaków po II wojnie światowej, w okresie solidarnościowym i po akcesji do Unii Europejskiej. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Kubiciel-Lodzińska S. (2016). Zatrudnianie cudzoziemców w przedsiębiorstwach. Determinanty i perspektywy (przykład województwa opolskiego). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Lubiewski P. (2016). Nielegalna imigracja. Zagrożenia bezpieczeństwa. Cz. 1.  Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.

Łada A., Segeš-Frelak J. (2017). Wykwalifikowani migranci w zawodach medycznych w Polsce i Niemczech. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Łukasiewicz S. (red.) (2016). Polska emigracja polityczna 1939-1990: stan badań. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Mazurkiewicz A. (2016). Uchodźcy polityczni z Europy Środkowo-Wschodniej w amerykańskiej polityce zimnowojennej (1948-1954). Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Mucha J. (red.) (2016). Migration and Transmission of Cultural Patterns. Kraków: Wydawnictwo AGH.

OECD (2017). Interrelations Between Public Policies, Migration and Development. Paryż: OECD Publishing. Pobierz.

Ozdowski S. (2016). Relevance of Australian Immigration and Multicultural Experience to Poland and Contemporary Europe. Poznań: Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Sokołowska A., Skibińska M. (2016). Delegowanie pracowników za granicę. Warszawa: Wolters Kluwer.

Sosnowska A. (2016). Polski Greenpoint a Nowy Jork. Gentryfikacja, stosunki etniczne i imigrancki rynek pracy na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wagner K., Zwierz K., Piechocki P. (red.) (2016). Skąd się biorą warszawiacy? Migracje do Warszawy w XIV-XXI wieku. Warszawa: Muzeum Warszawy.

Zahra T. (2016). The Great Departure: Mass Migration from Eastern Europe and the Making of the Free World. New York: W. W. North & Company.

Opublikowano w numerze: 56 / Marzec 2017