Pomoc i szacunek

Kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski  wystosował na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu (5.03.2017 r.) list do wiernych. Wezwał w nim do szacunku wobec pracujących w Polsce Ukraińców i zainteresowania losem uchodźców poprzez konkretną pomoc na miejscu (program „Rodzina rodzinie”) oraz organizowanie korytarzy humanitarnych dla osób potrzebujących pomocy medycznej. Kardynał Nycz zaznaczył, że instytucje kościelne są przygotowane do zaoferowania pomocy, ale „potrzebna jest otwartość władz państwowych”.

Opublikowano w numerze: 56 / Marzec 2017