Pracowity jak Ukrainiec

Słowo „Ukrainka” funkcjonuje potocznie jako synonim pomocy domowej czy opiekunki osoby starszej lub dziecka, a „Ukrainiec” - jako synonim osoby pracującej w budownictwie. Warto przyjrzeć się tej ostatniej branży. Obywatele Ukrainy pracują w budownictwie na podstawie zezwolenia na pracę lub na podstawie procedury uproszczonej, czyli tzw. oświadczenia pracodawcy o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca. Zezwolenia na pracę stanowią niewielki procent w stosunku do oświadczeń, ale w obu tych kategoriach widać olbrzymi wzrost. W latach 2010-2015 liczba legalnie zatrudnionych pracowników z Ukrainy w budownictwie (w obu kategoriach) wzrosła średnio ponad 5-krotnie. A 2016 r. był absolutnie rekordowy, jeśli chodzi o zatrudnienie Ukraińców w Polsce (por. „BM” nr 55, „Rekordowa liczba cudzoziemców na polskim rynku pracy”). Dla pracowników budowlanych z Ukrainy wydano wówczas 22 444 zezwolenia na pracę oraz zarejestrowano  dla nich 159 864 oświadczenia. Jak wynika z artykułu Mirosława Ziacha, sprzyja temu nie tylko dobra koniunktura w polskiej gospodarce, niskie koszty pracy cudzoziemców, ale też kryzys ukraińskiej gospodarki. W pierwszych pięciu latach obecnej dekady zatrudnienie w budownictwie na Ukrainie zmniejszyło się o 400 tys. osób.

Warto podkreślić, że w budownictwie częściej niż w innych branżach Ukraińcy pracują na podstawie zezwolenia na pracę. Wynika to z nieco mniejszej sezonowości pracy i w związku z tym z potrzeby bardziej stabilnego zatrudnienia pracowników. Według badań opublikowanych przez NBP, pracują oni więcej niż w innych branżach - średnio aż 57 godzin tygodniowo, czyli 9,5 godzin dziennie przy 6-dniowym tygodniu pracy (średnia dla wszystkich branż dla Ukraińców to 54 godziny na tydzień, dłużej pracują tylko osoby zatrudnione jako pomoce domowe czy opiekunki - średnio 58 godzin na tydzień). Długi dzień pracy, ale i wyższe stawki przekładają się też na wyższe niż w innych branżach zarobki - średnio 2 729 zł netto (średnia dla pracujących obywateli Ukrainy w Polsce we wszystkich branżach to 2 105 zł i są to wyniki zbliżone do tego, ile zarabiają Polacy, przy czym Ukrainiec na takie wynagrodzenie musi pracować więcej).         

MaP

Źródła: MPIPS, Ziach M. (2017), Ukraińcy na polskich budowach, „Materiały Budowlane” nr 1, s. 101-103.

Opublikowano w numerze: 56 / Marzec 2017 | Kategoria: Imigranci w Polsce