Raport Rządowej Rady Ludnościowej

Ukazał się raport Rządowej Rady Ludnościowej zatytułowany „Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludnościowej Polski” pod redakcją Józefiny Hrynkiewicz i Aliny Potrykowskiej. Przedstawia on sytuację demograficzną Polski oraz prognozy zmian na tle sytuacji demograficznej Europy, a także główne wyzwania m.in. dla polityki migracyjnej Polski.

Opublikowano w numerze: 56 / Marzec 2017