Ruszył portal internetowy „Forintegration.eu”

Portal redagowany w języku angielskim będzie oparty na dorobku projektu pn. „Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji” („The National Integration Evaluation Mechanism” - NIEM) zainicjowanego przez Instytut Spraw Publicznych w 2016 r. i realizowanego przez partnerów z trzech europejskich ośrodków akademickich i kilkunastu czołowych organizacji pozarządowych m.in. z Polski, Włoch, Szwecji, Węgier i Hiszpanii. Znajdą się na nim wypracowane w ramach projektu zestawienia statystyczne, raporty, analizy oraz relacje ze spotkań, konferencji i innych wydarzeń organizowanych przez wszystkich partnerów. Więcej.

Opublikowano w numerze: 56 / Marzec 2017