Skąd się biorą warszawiacy?

Książka prezentuje problem migracji do Warszawy w szerokim ujęciu chronologicznym, problemowym i metodologicznym. Obejmuje zjawisko od czasów lokacji miasta aż do dziś. Teksty dotyczą bardzo zróżnicowanej problematyki, od migracji na terenach Rzeczypospolitej, związanej często z awansem społecznym przemieszczających się do miasta grup, po procesy osiedlania się w mieście obcokrajowców, którymi kierowały i kierują różne względy ekonomiczne i kulturowe. Ten drugi wątek pojawia się w ponad połowie artykułów zamieszczonych w książce, mimo iż Warszawa, zarówno w przeszłości, jak i przede wszystkim obecnie, znacznie odstaje od światowych metropolii pod względem liczby zamieszkujących ją obcokrajowców. Podjęcie tej tematyki pozwala jednak zrozumieć historyczne i współczesne uwarunkowania zjawiska, a przede wszystkim dostrzec rolę kulturową imigrantów, nie zawsze dostatecznie podkreślaną w badaniach tożsamości miasta i jego społeczności. Więcej: Muzeum Warszawy.

Wagner K., Zwierz K., Piechocki P. (red.) (2016). Skąd się biorą warszawiacy? Migracje do Warszawy w XIV-XXI wieku. Warszawa: Muzeum Warszawy.

Opublikowano w numerze: 56 / Marzec 2017