Za pracą do Czech

Czechy stają się coraz popularniejszym kierunkiem emigracji zarobkowej Polaków. Średnio 100 osób z Polski tygodniowo jest rekrutowanych do pracy u południowego sąsiada przez Work Service, największą agencję zatrudnienia w Polsce. Dla mieszkańców południowych regionów przygranicznych migracja do Czech coraz częściej stanowi alternatywę wobec migracji do Niemiec.

Według GUS populacja obywateli Polski mieszkających powyżej trzech miesięcy w Czechach na koniec 2015 r. liczyła 9 tys. osób. Rzeczywista skala emigracji jest dużo wyższa. Część mieszkańców regionów przygranicznych, np. Śląska Cieszyńskiego, podejmuje zatrudnienie w ramach ruchu transgranicznego, ale brakuje na ten temat danych.

Na podstawie wskaźników dotyczących sytuacji na rynku pracy, zadowolenia i poziomu życia mieszkańców oraz ogólnego dobrobytu, uznaje się, że Czechy są najbardziej atrakcyjnym krajem dla migrantów zarobkowych spośród 11 państw Europy Środkowo-Wschodniej. Jak twierdzą przedstawiciele Work Service, wzrost zainteresowania tym krajem wiąże się także z rosnącym zagrożeniem atakami terrorystycznymi w krajach Europy Zachodniej i znaczącą poprawą sytuacji na czeskim rynku pracy. Stopa bezrobocia w Czechach w listopadzie 2016 r. wyniosła 3,7 proc., co było najniższą wartością w UE. Mediana zarobków w tym kraju w 2015 r. była o 17 proc. wyższa niż w Polsce. Jednocześnie czescy pracodawcy mają problemy z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Największe zapotrzebowanie występuje w przemyśle, szczególnie w branży samochodowej. Polacy podejmujący zatrudnienie w Czechach mogą liczyć nie tylko na wyższe zarobki niż w Polsce, lecz także na atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych.                                                  

       KMat

Źródła: CEED Institute, Eurostat.

Opublikowano w numerze: 56 / Marzec 2017 | Kategoria: Migracje w UE i na świecie