Zarządzenie MSW w sprawie organizacji pozarządowych

30 grudnia 2016 r. zostało wydane Zarządzenie nr 63 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przyjęcia programu współpracy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z organizacjami pozarządowymi. Wśród celów znalazły się: 1) włączenie organizacji pozarządowych w dialog dotyczący polityki migracyjnej Polski; 2) zwiększanie udziału organizacji pozarządowych w opracowywaniu, realizacji i monitorowaniu działań na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi; 3) włączanie organizacji pozarządowych w działania krajowej sieci migracyjnej. Więcej.

Opublikowano w numerze: 56 / Marzec 2017