Migracyjne Centrum Analityczne

W Urzędzie do Spraw Cudzoziemców trwają prace koncepcyjne nad powołaniem Migracyjnego Centrum Analitycznego. To jedno z działań zatwierdzonych 12 czerwca 2017 r. przez Ministrów Spraw Wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej w ramach planu działania Migracyjnego Mechanizmu Kryzysowego.

Opublikowano w numerze: 57 / Czerwiec 2018