Nowości wydawnicze

Adamczyk A., Sakson A., Trosiak C. (red.) (2016). Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości. Migracje i mniejszości. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM.

Andrejuk K. (2017) Przedsiębiorcy ukraińscy w Polsce. Struktura i sprawstwo w procesie osiedlenia. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Balicki J., Necel W. (red.) (2017). Kryzys migracyjny w Europie. Wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.

Brunarska Z. (2017). Developmental and Economic Consequences of Expected Population Changes in the Russian Federation. CMR Working Papers nr 94(152). Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Pobierz.

Bruś T., Tarasewicz-Gryt O. (red.) (2017). Razem czy osobno? Cudzoziemcy w przestrzeni UE. Jelenia Góra: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa.

Budyta-Budzyńska M. (2017). Emigracja powrotna – zyski i straty, kapitały i przekazy migracyjne. Na przykładzie reemigracji z Islandii do Starych Juch. CMR Working Papers nr 101(159). Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW.  Pobierz.

Budyta-Budzyńska M. (2017). Polacy na Islandii. Rekonstrukcja przestrzeni obecności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Cegiełka D., Kaźmierkiewicz P. (2017). Regulacja zatrudnienia sezonowego cudzoziemców – dylematy i perspektywy dla Polski. Warszawa: Instytut Studiów Społecznych. Pobierz.

Cojocaru O. (2016). Time and migration studies. Theoretical and methodological intersections. CMR Working Papers nr 91(149). Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Pobierz.

Czarnocka M. (2017). Kształcenie uczniów cudzoziemskich i powracających z zagranicy: nowe przepisy, praktyczne wskazówki, wzory dokumentów. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka.

Domański T. (red.) (2017). Migracje: ujęcie interdyscyplinarne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Eross A., Kovaly K., Tatrai P. (2016). Effects of the Ukrainian Crisis in Transcarpathia: the Hungarian Perspective. CMR Working Papers nr 92(150). Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW.  Pobierz.

Fehler W., Cebul K., Podgórzańska R. (2017). Migracje jako wyzwanie dla Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich, Warszawa: Difin.

Fiałkowska K., Garapich M., Mirga-Wójtowicz E. (2018). Krytyczna analiza naukowej ciszy, czyli dlaczego Romowie migrują (z naszego pola widzenia). CMR Working Papers 108(166). Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Pobierz.

Fihel A. (red.) (2017). Starzenie się społeczeństwa a polityka fiskalna i migracyjna. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Gawrycka M., Ziętarski J., Maier M. (2018). Swoboda przepływu osób w krajach Unii Europejskiej: szanse i zagrożenia. Warszawa: Difin.

Grabowska I., Garapich M. P., Jaźwińska E., Radziwinowiczówna A. (2017). Migrants as agents of change. Social remittances in an enlarged European Union, Londyn: Palgrave Macmillan.

Han Ch. (2017). Pracownicy migracyjni w Chinach. Toruń: Time Marszałek Group.

Jóźwiak I. (2017). Mobility, work and citizenship in uncertain times. An ethnography of cross-border links at the boundaries of the European Union. CMR Working Papers nr 95(153). Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Pobierz.

Jóźwiak I., Piechowska M. (2017). Crisis-driven mobility between Ukraine and Poland. What does the available data (not) tell us. CMR Working Papers nr 99(157). Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Pobierz.

Kardaszewicz K. (2018). Migrant ties and integration – a case of Chinese community in Poland. CMR Working Papers nr 106(164). Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Pobierz.

Kingsley P. (2017). Nowa odyseja: opowieść o kryzysie uchodźczym w Europie. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Klaus W. (2017). Przemoc ze strony najbliższych w doświadczeniach życiowych uchodźczyń. Analiza kryminologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Klaus W., Laskowska K., Rzeplińska I. (red.) (2017). Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Kloc-Nowak W. (2017). Zapuszczanie korzeni na Zielonej Wyspie? Polacy w Irlandii w drugiej dekadzie po akcesji do UE. CMR Working Papers nr 104(162). Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Pobierz.

Kocik J., Jędras M. (red.) (2017). Nowe wyzwania związane z migracją ludności. Warszawa: Bel Studio.

Kordasiewicz A. (2017). (U)sługi domowe. Przemiany relacji społecznych w płatnej pracy domowej, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Kordasiewicz A., Sadura P. (2017). Migrations, engagement and integration of Poles in the UK and in London Borough of Lewisham – research and data review within the Londoner-Pole-Citizen Project. CMR Working Papers nr 100(158). Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Pobierz.

Kumela-Romańska M. (2017). Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer.

Lesińska M. (2017). Analiza udziału Polaków w Irlandii w wyborach polskich w latach 1990-2015. CMR Working Paper nr 105(163). Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Pobierz.

Loew P. O. (2017). My niewidzialni: historia Polaków w Niemczech. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Łada A. (2017). Fascynacja. Miłość. Przypadek. Niemieccy migranci w Polsce. Warszawa: Instytut Studiów Społecznych. Pobierz.

Łoś R., Kobierecka A. (red.) (2017). The V4 towards migration challenges in Europe: an analysis and recommendations. Łódż: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Maciuszek A. (2017). Latynoscy królowie, nie-żartujący Dominikańczycy i inni transnarodowi braciszkowie – społeczne i kulturowe implikacje fenomenu band latynoskich w Hiszpanii. CMR Working Papers nr 96(154). Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Pobierz.

Main I. (2018). Lepsze światy medyczne? Zdrowie, choroba i leczenie polskich migrantek w perspektywie antropologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Markowska-Manista U., Pasamonik B. (red.) (2017). Kryzys migracyjny: perspektywa pedagogiczno-psychologiczna. Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Maszkiewicz M. (2017). Repatriacja czy repatriotyzacja: wybrane problemy polskich strategii politycznych wobec rodaków za wschodnią granicą (1986-1999). Warszawa: KEW.

Nadolska J., Stawarz P., Wojtaszczyk K. A. (2017). Unia Europejska i wybrane państwa świata wobec kryzysu migracyjnego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR.

Okólski M. (red.) (2018). Wyzwania starzejącego się społeczeństwa. Polska dziś i jutro. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Pasamonik B., Markowska-Manista U. (red.). (2017). Kryzys migracyjny: perspektywa społeczno-kulturowa. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Plenta P. (2017). Cross-border Slovak-Ukrainian cooperation at the time of crisis. CMR Working Papers nr 97(155). Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Pobierz.

Przytuła S. (red.) (2017). Migracje międzynarodowe i ekspatriacja. Perspektywa indywidualna, organizacyjna, społeczno-kulturowa. Warszawa: Difin.

Pytel S. (217). Migracje emerytów w Polsce – czynniki, kierunki, konsekwencje. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Radziwinowiczówna A. (2017). Doświadczenie przemocy w trakcie deportacji: Przypadek Meksykanów „wydalonych” ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. CMR Working Papers nr 98(156). Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW.  Pobierz.

Szonert M., Łodziński S. (2016). „Niepolityczna polityka”? Kształtowanie się polityki migracyjnej w Polsce w latach 1989-2016 (kwiecień). CMR Working Papers nr 90(148). Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Pobierz.

Thiollet H. (2017). Migranci, migracje. O czym warto wiedzieć, by wyrobić sobie własne zdanie. Kraków: Karakter.

Uherek Z. (2016). Migration from Ukraine to the Czech Republic with respect to the war conflict in Eastern Ukraine. CMR Working Papers nr 93(151). Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Pobierz.

Wereśniak-Masri I. (2017). Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce: komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Woźniakowska-Faist D. (red.) (2017). Przestępczość cudzoziemców: materiały szkoleniowe: analizy i scenariusze zajęć. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Opublikowano w numerze: 57 / Czerwiec 2018