OBM na A+!

W wyniku oceny w zakresie jakości działalności naukowej i badawczo-rozwojowej w latach 2013-2016 decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ośrodek Badań nad Migracjami UW został uznany za jednostkę wiodącą, wyróżniającą się poziomem prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych i została mu przyznana najwyższa możliwa kategoria – A+.  Ośrodek jest jedną z kilku jednostek Uniwersytetu Warszawskiego, które w wyniku odwołania uzyskały wyższą niż pierwotnie przyznana kategorię naukową. Liczymy, że wytężone działania naszych badaczy sprawią, że uda się utrzymać ją w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Opublikowano w numerze: 57 / Czerwiec 2018