Polski na dobry start

Urząd do Spraw Cudzoziemców we współpracy z Fundacją Linguae Mundi w ramach projektu „Polski na dobry start” przygotował program nauczania na poziomie A1/A2, standardy testowe, podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego z uwzględnieniem sytuacji komunikacyjnych specyficznych dla imigranta oraz rozmówki polsko-rosyjskie i polsko-angielskie. Materiały stanowią aktualnie podstawę programu nauczania języka polskiego w ośrodkach dla cudzoziemców. Więcej.

 

Opublikowano w numerze: 57 / Czerwiec 2018