To nie był film

Historia przypominająca fabułę filmu „Terminal” z Tomem Hanksem w roli głównej obiegła świat w maju br. 80-letni Antonio Pipitone spędził trzy tygodnie na lotnisku w Rzymie po tym, jak po 55 latach pobytu w USA został wydalony do Włoch. Pipitone nie zezwolono na opuszczenie terenu lotniska, ponieważ jego włoski paszport stracił ważność. Dzieci Pipitone, zaniepokojone brakiem kontaktu z ojcem, zaalarmowały służby lotniska. Trzej policjanci przynosili mu jedzenie oraz zorganizowali zbiórkę pieniędzy na hotel, w którym zatrzymał się, zanim mógł opuścić teren terminalu. Funkcjonariusze, określeni później przez Pipitone jako anioły, pomogli mu wyrobić włoskie dokumenty. Umożliwiły one Pipitone wylot na Sycylię, z której pochodzi.

Antonio Pipitone przybył do USA w 1958 r. Początkowo pracował jako murarz, później założył przedsiębiorstwo, w którym zatrudniał kilkadziesiąt osób. Nigdy jednak nie uregulował swojego statusu migracyjnego, o czym amerykańskie służby dowiedziały się dopiero w 2013 r., przy okazji załatwiania przez niego prostej sprawy administracyjnej.

Historia ukazuje paradoksy północnoamerykańskiej polityki wobec imigrantów o nieuregulowanym statusie. Z jednej strony, władze zapowiadają reformę prawa migracyjnego i legalizację statusu migracyjnego nieudokumentowanych imigrantów (zob. „BM” nr 42, s. 1). Z drugiej jednak strony, w ciągu ostatniej dekady liczba deportacji z USA systematycznie rosła. Jedynie w 2011 r. z terytorium USA wydalono 716 000 cudzoziemców*, na co składa się łączna liczba deportacji oraz tzw. dobrowolnych powrotów**. To właśnie na mocy tej drugiej procedury Pipitone opuścił USA. Wystarczającą podstawą do deportacji jest pobyt na terytorium USA bez zezwolenia. Jak dowodzi przypadek Pipitone, choć imigranci bez uregulowanego statusu płacą w USA podatki, odprowadzają składki zdrowotne i emerytalne, a ich urodzone w USA dzieci mają amerykańskie obywatelstwo na mocy obowiązującego prawa ziemi, to nie chroni ich to przed koniecznością opuszczenia USA.          

AR

* Department of Homeland Security.
** Procedura dobrowolnego powrotu polega na poprzedzonym nakazem wyjazdu samodzielnym opuszczeniu przez cudzoziemca terytorium USA (inaczej niż w wypadku deportacji imigrant sam musi sfinansować podróż).

Opublikowano w numerze: 42 / Czerwiec 2013 | Kategoria: Migracje w UE i na świecie