Wyjazd z wyspy jak wulkan gorącej - c.d.

Niedawne zmiany prawa migracyjnego na Kubie ułatwiają wyjazdy z tego państwa. Jak pisaliśmy w lutowym numerze „BM” (zob. „BM” nr 40, s. 8), Kubańczykom zaczęto przyznawać paszporty na dwa lata, a wyjazd nie musi już być poprzedzony uzyskaniem specjalnego zezwolenia kubańskich władz. Zgodnie z przewidywaniami po wprowadzeniu nowej regulacji wśród mieszkańców wyspy wzrosło zainteresowanie uzyskaniem amerykańskiej wizy.

W Stanach Zjednoczonych obserwuje się wzrost liczby Kubańczyków, ale nie można mówić o exodusie z Kuby. Niektórzy obywatele kubańscy, którym nie udało się uzyskać amerykańskiej wizy, udają się na terytorium innych państw, skąd próbują przedostać się do USA bez ważnego zezwolenia. Co oczywiste, najwięcej osób udaje się do Meksyku, skąd drogą lądową usiłuje przekroczyć amerykańską granicę. Zdarzały się przypadki osób usiłujących dotrzeć tam samolotem z Nigerii czy Haiti. Jednocześnie zanotowano spadek liczby osób podejmujących ryzykowną próbę przedostania się na terytorium USA drogą morską.

W odpowiedzi na reformę na Kubie Stany Zjednoczone Ameryki uchwaliły nową regulację dotyczącą kubańskich obywateli. Od sierpnia br. mogą oni starać się o turystyczne wizy wielokrotnego wjazdu wydawane na pięć lat, a nie jak wcześniej - tylko na pół roku. Strona amerykańska argumentuje, że takie zezwolenie ma wspierać demokratyzację wyspy i umożliwić częstsze kontakty między członkami rodzin zamieszkującymi na stałe w obu państwach. Szacuje się, że w USA żyje ponad 1 mln 600 tys. kubańskich imigrantów i ich potomków. Wydawane dotychczas wizy jednokrotnego wjazdu łączyły się z dużymi wydatkami dla osób pragnących odwiedzić swoich bliskich zamieszkujących USA. Przed każdym wyjazdem musiały one wnosić opłatę konsularną w wysokości 160 USD. Opłata za wydanie wielokrotnej wizy nie wzrośnie. Nowa regulacja dotyczy wyłącznie wizy typu B-2, wydawanej turystom, członkom rodzin odwiedzających bliskich oraz osobom udającym się do USA na leczenie. Najczęściej jednak tego rodzaju wiza wydawana jest osobom starszym, wobec których nie zachodzą wątpliwości, że ich pobyt w USA będzie miał charakter zarobkowy. Zapowiedziano, że mają szansę ją otrzymać osoby, które wcześniej podróżowały do USA i wróciły na Kubę przed upływem terminu ważności wizy. Od ubiegających się o wizę oczekuje się, że udowodnią silne więzi z wyspą i nie pozostaną w USA dłużej, niż zezwala na to amerykańskie prawo.                      

  AR

Opublikowano w numerze: 43 / Sierpień 2013 | Kategoria: Migracje w UE i na świecie