MIPEX: Polska coraz lepiej, ale nadal w ogonie

MIPEX (Migrant Integration Policy Index) to wskaźnik oceniający politykę integracji imigrantów w krajach Unii Europejskiej oraz Australii, Kanadzie, Islandii, Japonii, Południowej Korei, Nowej Zelandii, Norwegii, Szwajcarii, Turcji i USA - w sumie w 38 krajach świata. Na podstawie 167 wskaźników dotyczących ośmiu obszarów (mobilność na rynku pracy, łączenie rodzin, edukacja, partycypacja polityczna, pobyt długoterminowy, dostęp do obywatelstwa, przeciwdziałanie dyskryminacji i zdrowie) określana jest sytuacja imigrantów w danym kraju. W każdym z obszarów do zdobycia jest do 100 punktów, z których następnie wyciągana jest średnia. Polska uplasowała się na 32. miejscu, co uznane zostało za sukces, głównie z powodu podwyższenia średniej z 36 (w 2010 r.) do 41 punktów. Ten skok Polska zawdzięcza głównie nowej ustawie o obywatelstwie (por. „BM” 49, s. 5), która aż o 30 punktów podwyższyła wynik w obszarze dostępu do obywatelstwa, oraz nowej ustawie o cudzoziemcach, która miała wpływ na wskaźnik dotyczący obszarów łączenia rodzin i mobilności na rynku pracy (o 2 punkty).

Polska najsłabiej wypadła w obszarze partycypacji politycznej: w tej kategorii dostała tylko 6 punktów. Również, według MIPEX, nie popisujemy się w kwestii edukacji - 20 punktów. Najwyższą ocenę uzyskaliśmy w obszarach: pobyt długoterminowy (66 punktów), łączenie rodzin (65 punktów) i dostęp do obywatelstwa (56 punktów).

Tyle samo punktów co Polska ma Japonia, a za nimi plasują się: Malta, Litwa, Słowacja, Cypr, Łotwa i Turcja. Ciekawostką jest, że kraje, które mają opinię nieprzyjaznych imigrantom, jak Węgry czy Grecja, znajdują się w rankingu wyżej niż Polska. Najwyższą pozycję zajęły w tym roku dwa kraje - Szwecja oraz Portugalia, ze średnią 80 punktów.           

MP

Opublikowano w numerze: 52 / Wrzesień 2015 | Kategoria: Imigranci w Polsce